O MNIE OFERTA CENNIK KONTAKT WIZYTA


Pracownik naukowy Katedry Dietetyki SGGW w Warszawie.

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a także studiów podyplomowych Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Uczestniczka kursów z zakresu dietetyki, prelegentka na licznych konferencjach naukowych.

Autorka artykułów o tematyce dotyczącej żywności i żywienia człowieka publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych (m.in. w Polish Journal of Food and Nutrition Sciences).

Żywienie i zdrowy styl życia to od lat moja pasja. Do każdego Pacjenta podchodzę indywidualnie, kierując się rozwiązaniami opartymi na sprawdzonej wiedzy naukowej.